Firma
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
Strona internetowa
www.csk.lodz.pl
KRS
0000012313
NIP
728-13-71-529
KRS
0000012313
REGON
1102760
Telefon
nie podano
Adres
Czechosłowacka 8/10
92-216 Łódź